Чудовим прикладом неузгодженості в методиці проведення земельно-технічної експертизи є методика Порушень кордонів спільного землекористування і методика Організації судових земельно-технічних експертиз у цивільних справах в частині визначення загального порядку користування земельними ділянками, у тому числі розрахунку площі загального користування для земельних співвласників. Такі розрахунки, що виконуються за спеціальними формулами, наведеними в методиках, дуже часто призводять до різних результатів площ земельних ділянок загального користування і площ, що припадають на частку, яка припадає на кожного із земельних співвласників.

Таким чином, в процесі проведення судової земельно-технічної експертизи виходить наступна ситуація: при однакових вихідних даних в межах площі земельної ділянки, яка припадає на частку кожного із земельних співвласників, неоднаково розподіляються площа земельної ділянки загального користування і площа, що припадає на окрему частку співвласника.

Для внесення змін і коригувань у наведені методики проведення земельно-технічної експертизи потрібно єдине визначення змісту і логічної послідовності проведення розподілу земельних ділянок та визначення порядку користування ними. Такі поправки мають бути обговорені на засіданнях відповідних секцій Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (відповідно до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України).

По теме:  4club.com.ua - идеальный магазин для музыкантов

Наведені приклади вимагають внесення відповідних коригувань до чинних методик проведення судових земельно-технічних експертиз, їх удосконалення або розробки нових (зокрема, для проведення оціночно-будівельних і оціночно-земельних експертиз). Деякі несучасні методики можуть викликати сумніви при оцінці висновку експерта щодо його законності та об’єктивності. Тому, як свідчить експертна практика, актуальним є обговорення питання щодо розробки механізму внесення змін і доповнень до порядку державної реєстрації методик, за якими проводиться судова земельно-технічна експертиза, за узгодження секціями Науково-консультативної та методичної ради та затвердження Координаційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Відсутність цього механізму сьогодні не дає змогу вносити актуальні зміни в діючі методики.

Таким чином, головним із завдань під час проведення земельно-технічної експертизи має стати розробка механізму внесення змін і доповнень до чинних методики проведення судових експертиз та експертних досліджень, зокрема, при проведенні судових земельно-технічних експертиз, відповідно до потреб сьогоднішнього дня.